top of page
  • Writer's pictureSOM CPS

PREGUNTES PLE 21/10/2020

Updated: Oct 22, 2020

1-El Passat ple de Febrer ens varen informar que es repararia l’asfaltat de la zona de Can Manel a Castell d’Aro en la pròxima campanya d’asfaltat passat l’estiu. Bé, ja estem a mes d’octubre i és per això que voldríem saber quan es portarà a terme i si aquesta zona hi estaria inclosa.

Resposta: durant el mes d'Octubre s'han realitzat els treballs.

2- Segon alguns registres d’entrada, hem vist que des del departament de recaptació encara s’estan realitzant els pagament de les fiances de runes per a les llicències d’obres. Segons el Reial Decret 210/2018 del 6 d’abril, es diu “la suspensió de la fiança a dipositar a l’ajuntament quan s’obté la llicència d’obres, que es canvia per un document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat, que es presentarà a l’ajuntament juntament amb la sol·licitud de llicència d’obres”.

Agrairem que actualitzin la informació amb els corresponents departament, ja que han passat més de 2 anys des de la posada en marxa del Decret.

Resposta: parlaran amb recaptació i urbanisme de quina normativa és d'aplicació per paliar aquests errors.

3- Les activitats de Vela i Francès que s’estaven duent a terme al finalitzar les classes escolars, voldríem que ens informéssiu de dues coses:

-és una activitat subvencionada per l’ajuntament?

- i per altre banda, els dies que no es pot realitzar l’activitat ja sigui per confinament dels alumnes o per dies festius, com va ser el passat dilluns 12 d’octubre on hi havia vela, l’ajuntament farà el pagament igualment o es descomptaran els dies?

Resposta: les activitats que no es realitzen, l'Ajuntament no fa cap pagament quan estan subvencionades per aquest.

En casos de confinament de les aules, s'està treballant per tal de realitzar l'activitat un altre dia.

4- Respecte als alumnes que actualment han de deixar les aules per confinar-se 10 dies per haver-hi algún cae positiu, ens han informat algunes families que no s’estan portar a termen classes virtuals sino que es passen els deures i els pares són els que han de fer de professors amb els seus fills com quan durant l’estat d’alarma. Les families esperen que les classes, tot i estar confinats, continuïm amb els professors perque el nivell dels alumnes no baixi. Tothom es preocupa pels que no tenen cap recurs, i estem d’acord, però potser s’estan deixant de banda els tutors/pares que són treballadors essencials i no poden fer de professors als seus fills durant els confinaments puntuals.

Dit això, agrairïem un aclariment al respecte.

Resposta: ens emplacen a realitzar aquestes preguntes durant el pròxim Consell Escolar que serà en breu ja que és competència de la Generalitat.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Torna a pujar la taxa d'escombraries.

Primer no volem deixar d'explicar, que mai una taxa, és recaptatòria o sigui que el preu del servei sempre ha d'ésser igual o superior al recaptat a la taxa. També, trobem evident la millora del serve

Comments


bottom of page