top of page
rodonasom.png

Què hem fet en aquests 4 anys?

_X2A5335.jpg

MÉS DE 200 PRECS I PREGUNTES EN EL PLENARI

 

BAIXADA DE LA QUOTA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS (CIUTAT DE PALOL)

Amb l’ajuda dels veïns, hem fomentat que carrer urbanitzats com són el de Ciutat de Palol, no hagin de pagar unes contribucions especials del 90%, i s’hagin reduït al 60%.

 

RETIRADA DE LA GRUA DEL CARRER ARBOÇ

Vàrem impulsar una demanda veïnal i vàrem fer pressió fins a aconseguir el nostre objectiu: obtenir per part de la propietat la retirada de la grua que feia molts anys que estava encastada en el terreny sense utilitzar-se.

 

RECOLLIDA DE FIRMES PER LA PUJADA D’IMPOSTOS

 

PLACES DE MINUSVÀLIDS SEGONS NORMATIVA

Un veí ens va fer veure que les places de minusvàlids que hi havia al municipi no eren funcionals. Un cop analitzada la normativa d’aplicació, es va demanar als serveis tècnics que s’apliqués la normativa corresponent a les noves places que s’havien de delimitar al municipi.

No només hem aconseguit que les noves places estiguin limitades segons la normativa, sinó que també es vagin adequant totes les places que hi ha al municipi.

 

AUGMENT DE LA BONIFICACIÓ DE L’ IBI DELS HABITATGES RENOVABLES

Hem apostat per les energies renovables en els habitatges particulars. I hem aconseguit una bonificació del 50% dels rebuts de l’IBI durant 3 anys pels habitatges que apostin per energia elèctrica mitjançant captadors fotovoltaics.

 

ORDENANÇA D’ INSTAL·LACIÓ DE CAPTADORS D’ ENERGIA SOLAR (RENOVABLES):

Hem participat activament en la redacció de l’ordenança municipal per la regulació de les instal·lacions dels captadors fotovoltaics.

 

LLOGUER ABUSIU DELS QUATS DE LA POLICIA LOCAL

No podem consentir que es malgastin els diners públics! Per això, vàrem denunciar un lloguer abusiu dels quads de la Policia Local durant la temporada d’estiu de l’any 2020. Es varen llogar dos quads per un valor total de 13.794 €, quan la compra dels dos vehicles hagués sortit per 16.000 €.

 

CENTRE CÍVIC DE CASTELL D’ARO

Amb reunió prèvia amb l'arquitecte de l'Ajuntament i el mateix alcalde, s'excusen que les obres s'estan portant a terme segons projecte i que es posarà un element tipus tanca per tal d’integrar la zona de les instal·lacions amb l'entorn, fet que no correspon amb el que exigeix el Departament de Cultura en el seu informe.

Posem sobre la taula que hi ha hagut un sobre cost de: 355.501€ (redacció i direcció del projecte modificat i obres d’aquest projecte modificat). I que els veïns i veïnes del municipi ens l’hauríem estalviat si s’haguessin fet les modificacions en el projecte, tal com vàrem demanar.

 

Moció SOM-Castell-Platja d'Aro i S'Agaró per fomentar el carril bici i generar un Pla de Mobilitat Urbà

 

Hem defensat al Ple el que creiem que ha de ser un eix fonamental en el nostre municipi com a mitjà de transport sostenible, senzill, assequible, fiable, net i ecològic, que contribueix a la gestió ambiental i beneficia la salut. Generar un Pla de Mobilitat Urbà.

Modificació ressalts paviment av. S’Agaró

Un cop més podem veure que les obres realitzades pel consistori es fan de pressa i malament. Amb l’obertura de l’Avinguda S’Agaró a correcuita, deixant als restauradors sense temps per col·locar les jardineres que delimiten les terrasses abans de l’obertura, s’han instal·lat uns reductors de velocitat que no compleixen normativa (ORDEN FOM/3053/2008) amb unes mides que els cotxes d’alta gamma hi deixen el xassís. A part, encara no s’han acabat d’instal·lar les senyalitzacions de la via.

Neteja llera riu Llidaure

Estem molt contents perquè a la fi s’han iniciat els treballs de neteja i millora de la llera del riu Llidaura. Ja era hora, ho portàvem demanant des de principis de mandat!

 

CAIGUDA EVITABLE DEL MUR DE CONTENCIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJAR

Ho havíem avisat, però no ens varen fer cas. Començades les obres de remodelació de la Plaça Poeta Sitjar, el mur de contenció - que ja estava en mal estat - va caure. Això és en part a causa del treball de les màquines pesades, però era previsible i es podia haver evitat si l’Ajuntament ens hagués escoltat quan vàrem demanar que s’inclogués la reparació del mur en el projecte de reforma. Per culpa d’aquesta manca de planificació, ha fet falta augmentar el pressupost per fer la modificació.

Senyalització informativa dels aparcaments públics

S’han instal·lat, a les diferents entrades del municipi, cartells informatius sobre les zones d’estacionament públic existents pròximes al centre. Una demanda que vàrem posar sobre la taula ja fa més d’un any, per tal que els visitants disposin d’aquesta informació d’interès.

#SOMCPS

#SOMCASTELLDARO

#SOMPLATJADARO

#SOMSAGARO

#SOMVALLDARO

#SOMGOVERN

#SOMMUNICIPALISTES

#SOMFUTUR

#SOMALTERNATIVA

#SOM

#SOMSOLUCIO

#SOMDIFERENTS

bottom of page