top of page
  • Writer's pictureSOM CPS

Torna a pujar la taxa d'escombraries.

Primer no volem deixar d'explicar, que mai una taxa, és recaptatòria o sigui que el preu del servei sempre ha d'ésser igual o superior al recaptat a la taxa.

També, trobem evident la millora del servei, recollida d'escombraries i neteja de la via pública.


Però, ara toca explicar per què puja la taxa. Hi ha diversos factors, però ens centrarem en tres:


1- La predicció dels costos del servei és extremadament conservadora. O sigui, no té en compte l'augment notable de reciclatge que aconsegueix el nou servei.

Des del nostre punt de vista, el servei baixarà de preu més del pronosticat, ja que no només es redueix la tona de rebuig que es paga sinó que també augmenta la tona de vidre, paper... dels quals es genera un ingrés.


2- Aquest càlcul, no té en compte la sanció que s'exposa l'empresa concessionària GBI per no haver fet a temps la feina en què s'havia compromès. Tot i cobrar el servei íntegra des del mes de gener, tenien temps fins al 30 de juny per tenir-lo desenvolupat, i no ho han complert. Encara, avui en dia, no estan desplegats completament.

Des del nostre punt de vista, aquesta hauria de ser una sanció important, ja que, recordem, que aquesta empresa cobrarà més de 50 milions d'euros de l'ajuntament per prestar aquest servei els pròxims deu anys.


3- Aquest equip de govern ha pujat la taxa un 50% en els últims 3 anys. Tot i que el poble està més net, aquest esforç amb tota la crisi l'haurien d'assumir els pressupostos, que ja ho fan en 150.000 € que considerem insuficients, donat que una bona part del servei fa una feina d'atracció de visitants i consolidació del turisme que tenen un retorn amb altres impostos o taxes com IBIS IAE, Terrasses, que si el poble estigués brut no és recaptatòria. Per tant, l'Ajuntament també és part interessada en aquesta taxa i també hi hauria de contribuir.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Preguntes Ple 21/04/2021

Bona tarda a tothom, avui portem un parell de precs i preguntes, que ens han fet arribar la ciutadania, que serien els següents, 1- El primer prec fa referència a una associació empordanesa, que s'ano

留言


bottom of page