top of page
  • Writer's pictureSOM CPS

Ple Ajuntament 18/03/2020

Updated: Mar 20, 2020

ORDRE DEL DIA 18/03/2020 Aprovació de l’acta de les sessió anterior Controls dels òrgans de govern · Informació de l’alcaldia Moviments de personal Subvencions Relació de Decrets de l’Alcaldia-Presidència Resolucions judicials Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2019 Dictàmens Delegació en l’alcalde de la competència del Ple per imposar les sancions establertes per la comissió d’infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos tipificades com a greus i molt greus Ordenança reguladora d’habitatges d’ús turístic Modificació de crèdits del pressupost 2/2020 Validació del Text refós del Pla Especial Urbanístic Mas Candell Mocions Moció presentada pels grups polítics municipals de la Vall d’Aro en Comú, ERC i PSC contra la violència a la frontera entre Grècia i Turquia.


Assumptes sobrevingut i urgents:Preguntes de SOM CPS:


-Referent a les preguntes del mes passat sobre l’increment d’inscripcions en el padró de gent tipus “okupa”, se’ns va contestar per part del govern que s’havia modificat la llei i per això s’estaven realitzant més inscripcions. Voldríem saber quina és aquesta llei, ja que hem demanat a professionals que ens facin referencia a la nova llei, i la única que em trobat és la Resolució del 30 de Gener del 2015 sobre les Instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del padró municipal publicat al BOE número 71 del 24 de març de 2015.


-S’ha rebut una queixa per part dels veïns de la plaça major, per abandonament (falta de neteja, falta de poda de palmeres, falta de manteniment de mobiliari urbà, paviment, entre d’altres). També es queixen de la falta d’aparcament públic degut a que la gran majoria de les places que hi ha actualment són destinades a l’Ajuntament i regidors. És queixen del mal ús que fan alguns dels regidors aparcant-se a la parada del bus, obligant aquest a parar-se al mig del carrer. Ens sumem a la queixa referent al mal ús de les places d’aparcament per part d’alguns regidors que utilitzen el distintiu per aparcar en qualsevol lloc en el municipi. Dit això, creiem que tenim un aparcament prou gran a 50 metres de l’ajuntament que es pot utilitzar perfectament per aparcar i sobretot per donar exemple de civisme per part de la gent que governa aquest ajuntament.7 views0 comments

Recent Posts

See All

Torna a pujar la taxa d'escombraries.

Primer no volem deixar d'explicar, que mai una taxa, és recaptatòria o sigui que el preu del servei sempre ha d'ésser igual o superior al recaptat a la taxa. També, trobem evident la millora del serve

Comments


bottom of page