top of page
  • Writer's pictureSOM CPS

Documentació acreditativa lloguer Quads Policia Local Platja d'Aro

Posem a disposició de tots els veïns i veïnes del municipi les fonts d’informació d’on hem tret les dades pel que fa referència al tema dels quads:

Segons acord de Junta de Govern en data 17/06/2020 s'aprova l'adjudicació del lloguer de 2 quads model CForce 450L del 22 de juny al 14 de setembre (inclou manteniment integral i assegurança tot risc). Import: 11.400 € + IVA.

Si observem el cost de compra d'1 quad model CForce 450 L en un concessionari, en data d'avui, és de 5.995 € (IVA inclòs).

Si li sumem els suposats 1.000 € d'adaptació del vehicle i 1.000 € per assegurança a tot risc, els quads sortirien, cadascun, per uns 8.000 €.

El que dóna un valor total de 16.000 € en vers els 13.794 € del lloguer.

També adjuntem captura de pantalla del BOE on surt el registre de l'alta de l'activitat on figura la constitució en data 17/01/2020 i no els 32 anys que asseguren que tenen a la seva web.

.

Amb tot això ens reafirmem amb el que hem escrit anteriorment.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Torna a pujar la taxa d'escombraries.

Primer no volem deixar d'explicar, que mai una taxa, és recaptatòria o sigui que el preu del servei sempre ha d'ésser igual o superior al recaptat a la taxa. També, trobem evident la millora del serve

Comments


bottom of page