top of page
  • Writer's pictureSOM CPS

Terrenys pròxims al Port per acopi per la reparació de la bocana del Port d’Aro

El pròxim dimarts 22 d’Octubre es publicarà al BOP i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro la proposta dels dos terrenys, un situat al carrer xaloc número 15 i al carrer rosa dels vents número 1 de Platja d’Aro, per als usos provisionals per les obres de la UTE Port d’Aro o es realitzarà l’emmagatzematge provisional de materials d’obra durant la duració dels treballs i per al formigonatge i emmagatzematge temporal de 137 blocs de formigó de 33tn, de 2.40m de costat.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Primer no volem deixar d'explicar, que mai una taxa, és recaptatòria o sigui que el preu del servei sempre ha d'ésser igual o superior al recaptat a la taxa. També, trobem evident la millora del serve

bottom of page