top of page
  • SOM C·P·S

Ple Extraordinari 03/07/2019

Updated: Sep 12, 2019

En la sessió plenària extraordinària celebrada el passat 3 de Juliol de 2019 es va donar compte de les resolucions d'alcaldia sobre el Cartipàs Municipal 2019-2023. És per això que adjuntem al llarg de la notícia, els PDF corresponents a cada acta, Primerament, amb la constitució de la Junta de Govern Local.

-PDF cartipàs junta govern 380-

A continuació amb el nomenament de les funcions que tindrà cada regidor del plenari.

-PDF acta cartipàs 381-

Nomenament dels corresponents tinents alcaldes.

-PDF cartipàs tienents alcaldes 382-

Nomenament del President de la Comissió tècnica de control d'activitats sotmeses a la legislació mediambiental.

-PDF acta 383-

Nomenament dels representants de l'Ajuntament en el Comitè de Seguretat i Salut de la Corporació.

-PDF acta 384-

Nomenament dels membres del Consell Local de Desenvolupament Econòmic de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró.

-PDF acta 416-

Constitució dels Grups Polítics Municipals.

-PDF acta grups polítics-

Establiment de la periodicitat de les sessions del Ple: aquestes se celebraran de forma prioritària el segon o tercer dimecres no festiu de cada mes, a les 19.30 h a la Sala d'Actes de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte. Les sessions d'Agost i Gener, si no hi ha altra notificació per part de l'Alcalde, aquestes queden suspeses per període vacacional d'estiu i de Nadal.

-PDF acta sessions ple-

 

S'han creat i portat a votació plenària les Comissions Informatives. Hi ha 4 tipus de comissions:

  1. 1.- Comissió informativa de Turisme, Promoció Econòmica, Esports, Cultura i Ensenyament. Se celebraran el 1º dilluns de cada mes 2.- Comissió informativa d'Atenció a les Persones, Participació Ciutadana i Noves Tecnologies. Se celebraran el 3º dilluns de cada mes. 3.- Comissió informativa de l'Acció Territorial, Urbanisme, Serveis i Medi Ambient. Se celebraran tots els dijous. 4.- Comissió informativa d'Hisenda, Recursos Humans, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. Se celebraran el 2º dilluns de cada mes.

La votació de SOM ha estat: ABSTENCIÓ.

-PDF comissions informatives-


S'ha portat a votació plenaria el Règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

La votació de SOM ha estat: ABSTENCIÓ.


-PDF retribucions-


S'ha donat compte al plenari de la Designació de representants municipals en entitats supramunicipals, Consell Escolar Municipal, Consells Escolar i Entitats urbanístiques col·laboradores.

Per part de SOM s'ha demanat explicació de qui és la persona designada a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques; Federació Catalana de Municipis; Associació de Municipis per la Independència. Ja que no figurava cap membre del govern que els representi.

Segons ha comentat el secretari del plenari, la persona designada automàticament és l'Alcalde.


-PDF acta designació representants-


Com a Assumpte Urgent, s'ha portat a plenari la votació de l'aprobació de la concessió d'un préstec amb Caixabanc per un import de 4.572.000€ amb un termini d'amortització de 13 anys, amb unes quotes trimestrals de 87.930,77€

Com a punts destacats d'aquest préstec hi ha:


  1. Redacció d'un projecte museístic de la memòria històrica.

  2. Nova escola de Fanals d'Aro

  3. Construcció dipòsit aigua Can Semí

Entre d'altres.

Per part de l'equip de SOM que hi ha part d'elements que s'hi han inclòs dins el crèdit que tenen una vida útil inferior als 13 anys, per lo que ja s'haurà canviat abans no s'hagin pagat.

En aquest punt, SOM ha realitzat un vot a FAVOR, ja que no volem deixar els nostres petits sense la desitjada escola.


-PDF crèdit la caixa-


 
7 views0 comments

Recent Posts

See All

Torna a pujar la taxa d'escombraries.

Primer no volem deixar d'explicar, que mai una taxa, és recaptatòria o sigui que el preu del servei sempre ha d'ésser igual o superior al recaptat a la taxa. També, trobem evident la millora del serve

Comments


bottom of page