top of page
  • Writer's pictureSOM CPS

PLE AJUNTAMENT 23/10/2019


Ordre del dia: 1-Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2-Control òrgans de govern – Informació de l'alcaldia. 2.1-Moviments de personal. 2.2-Comunicació subvencions. 2.3-Relació de decrets de l'Alcaldia Presidència 2.4-Resolucions judicials.

3-Dictàmens. 3.1-Secretaria. Modificació de la designació dels representants municipals en entitats supramunicipals. Hem votat a favor en estar d'acord amb les modificacions Votacions: 17 SI

3.2-Activitats. Aprovació Inicial Pla de Verificació Activitats. Totalment d'acord. Votacions: 17 SI

3.3-Recursos Humans. Modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l'exercici pressupostari 2019. Totalment d'acord. Votacions: 17 SI

3.4- Intervenció. Proposta d'Imposició Ordenances Fiscals 2020.. La taxa d'escombraries proposem que es faci una peritació dels camions que passaran a ser de titularitat de l'Ajuntament amb la caducitat en l'aplica, on s'especifiqui la vida útil rentable que li queda a aquests camions, per tal de reduir aquesta taxa en el pròxim any, o abans d'aprovar-la definitivament si es tingués la informació. S'augmenten de les taxes de les escombraries superior al 35% depenent de la tipologia.

Respecte a l'IBI, tot i que socis del govern van defensar una baixada d'aquest impost, SOM sempre ha defensat que preval l'equilibri pressupostari davant de tot. Si l'increment és degut a les franges de manteniment de protecció forestal, on aquest impost, l'any passat va recol·lectar 25.000€ i aquest any es preveu finançar-lo amb 320.000€; entenem que hi ha una part important d'aquests diners que aniran destinats a les noves franges. Per tant, demanem que tot el que sigui inversió, vagi al capítol 2 del pressupost i no afecti indefinidament a l'IBI del municipi.

Desglòs real de l'increment de l'IBI al 2020:

-Finca urbana: 1.925% (0.8766% de cadastre + 1.048% franja forestal) -Finca rústica: 11.968% (0.8436% de cadastre + 11.12% franja forestal)

Votacions: 9 SI / 5 NO / 2 ABSTENCIONS (SOM)

3.5-Acció territorial. Adhesió a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat. Totalment d'acord amb aquesta adhesió. Votacions: 17 SI

3.6-Acció territorial. Segregació de porció de finca i alienació directa com a parcel·la sobrera. Molt d'acord en la venda de la finca i esperant a veure on es vol invertir l'import que es recaptarà. Votacions: 17 SI

4-Mocions. 4.1-Moció entrada pel Grup municipal SOM Castell-Platja d'Aro i S'Agaró, Tots per l'Empordà amb l'adhesió del regidor no adscrit José Luís Villa en què es demana que l'Ajuntament garanteixi el transport escolar municipal a l'institut per alumnes de Batxillerat. Tot i que el transport escolar no és gratuït demanem que s'ampliïn les línies d'autobús per als alumnes de l'Institut. Creiem que si volem apostar per un model més sostenible, hem de fomentar el transport públic. Votacions: 17 SI

4.2-Moció del Grup Municipal de la Vall d'Aro en Comú, sobre la declaració d'Emergència Climàtica. Estem totalment d'acord en el fet que estem en un moment crític pel que fa a energia i canvi climàtic. S'han de fomentar les energies renovables. Votacions: 17 SI

5-Assumptes urgents. Moció INDEPENDENTISTA presentada per ERC en contra la violència policial d'octubre. En el relat de la moció hem trobat a faltar la violència per les dues parts. Només hi ha una de les parts. Votacions: 14 SI / 1 NO / 2 ABSTENCIÓ (SOM)

6-Precs i preguntes. Aquestes són les preguntes i precs que hem realitzat al plenari:

a) Vist que la darrera setmana es va portar a terme la modificació de l'enllumenat de la Plaça St Pol i la zona d'aparcament adjacent de S'Agaró. Tenen pensat fer alguna reestructuració de la zona de jocs de la mateixa plaça per tal de poder utilitzar-la millor quan hi ha esdeveniments a la plaça havent-hi d'ubicar escenaris? Resposta Regidora Urbanisme: s'està treballant en el tema.

b) Vistes les últimes dades del reciclatge en el municipi les quals són baixes, i vist que hi haurà en part de l'augment de la taxa de les escombraries a causa del poc reciclatge que es porta a terme en el municipi. Si mirem nuclis de poblacions properes que han implementat el servei de recollida anomenat "porta a porta" i on han vist augmentat exponencialment el reciclatge com serien el cas de Verges, on han passat del 30% al 90%; Besalú del 30% al 80% o Porqueres que ha passat del 37% al 78%. Ara que s'està realitzant l'aplica per al servei de neteja del municipi, demanem si s'ha valorat aquesta opció en zones puntuals del municipi com podria ser el Centre de Castell d'Aro (amb la dificultat que tenen els grans camions de passar-hi) o S'Agaró, que a l'hivern veu rebaixat el volum d'habitants i algunes de les urbanitzacions de Platja d'Aro. Resposta sr. Alcalde: s'ha consultat als tècnics del departament si seria viable implementar aquest sistema al nostre nucli, i comenten que quan s'ha implementat en una part de la localitat, els habitants solen acabar llençant les escombraries en la zona del municipi on no hi ha implementat el sistema porta a porta amb contenidors tot el dia.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Torna a pujar la taxa d'escombraries.

Primer no volem deixar d'explicar, que mai una taxa, és recaptatòria o sigui que el preu del servei sempre ha d'ésser igual o superior al recaptat a la taxa. També, trobem evident la millora del serve

Comments


bottom of page