top of page
  • SOM C·P·S

PLE AJUNTAMENT 20/12/2019

Ordre del dia: 1-Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2-Dictàmens. 2.1-Intervenció. Aprovació pressupost 2020.

2.2-Intervenció. Aprovació definitiva Ordenances Fiscals 2020.

3-Assumptes urgents.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Torna a pujar la taxa d'escombraries.

Primer no volem deixar d'explicar, que mai una taxa, és recaptatòria o sigui que el preu del servei sempre ha d'ésser igual o superior al recaptat a la taxa. També, trobem evident la millora del serve

Комментарии


bottom of page