• SOM C·P·S

PLE AJUNTAMENT 20/12/2019

Ordre del dia: 1-Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2-Dictàmens. 2.1-Intervenció. Aprovació pressupost 2020.

2.2-Intervenció. Aprovació definitiva Ordenances Fiscals 2020.

3-Assumptes urgents.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Preguntes Ple 21/04/2021

Bona tarda a tothom, avui portem un parell de precs i preguntes, que ens han fet arribar la ciutadania, que serien els següents, 1- El primer prec fa referència a una associació empordanesa, que s'ano