top of page
  • Writer's pictureSOM CPS

Plataforma única carrer miramar

S'ha aprovat el Projecte de Plataforma única al carrer Miramar entre l'avinguda s'Agaró i el passeig Marítim.

Tot aquest tram es farà per als vianants, amb accés a guals als veïns afectats, així com un dels trams que es farà de circulació de vehicles. Els veïns han estat d'acord en realitzar aquesta obra mitjançant contribucions especials. Per part del nostre equip, es va demanar a l'equip tècnic que ha redactat aquest projecte, quin criteri s'ha seguit per tal d'escollir el tipus d'acabat en la zona per als vianants, ja que al llarg de tot el tram, hi haurà 4 tipus diferents d'acabats de paviments. Se'ns va dir que era una decisió tècnica. També es va demanar si hi havia alguna pauta a seguir en el municipi pel que fa a l'elecció dels paviments públics. I se'ns va contestar que no, que era tot decisió tècnica. En aquest punt, creiem que s'hauria de realitzar un pla per tal de traçar els tipus de paviments que hi hauria d'haver en tot el municipi, sigui diferenciat per nuclis, zones o entorns. D'aquesta manera seguirem sent un municipi únic i no com ara que ho estem deixant de ser, per ser un municipi més.


-pdf projecte-


23 views0 comments

Recent Posts

See All

Torna a pujar la taxa d'escombraries.

Primer no volem deixar d'explicar, que mai una taxa, és recaptatòria o sigui que el preu del servei sempre ha d'ésser igual o superior al recaptat a la taxa. També, trobem evident la millora del serve

Comments


bottom of page