• SOM CPS

Bases Premis Foment Continuació dels estudis després de l'ESODurant el mes d'Octubre es podran sol·licitar les dotacions de 300 € per als alumnes del municipi que volen cursar estudis després de l'ESO. Tot i ser unes bases que es varen aprovar en l'anterior mandat, un cop analitzades i estudiades trobem que hi ha certes mancances o penalitzacions. Hem expressat la nostra disconformitat en un parell de punts:

  • Es discrimina als alumnes que se'ls obliga a finalitzar 2n de Batxillerat, davant els alumnes que un cop finalitzat 4t d'ESO es matriculen en un cicle de Grau Mitjà.

Creiem que hi hauria d'haver més paritat i que s'hauria de demanar la finalització de cursos de Grau Mitjà.


  • Un alumne que cursa un Grau Mitjà i després realitza el Batxillerat, es veu beneficiat amb 2 dotacions, una al finalitzar 4t d'ESO i l'altre al finalitzar Batxillerat.

En aquest punt, no especifica enlloc que un alumne només podrà optar a una dotació.

Per tant, creiem convenient que s'hauria de tornar a avaluar les bases amb l'AMPA i la regidoria per tal d'assolir unes bases fermes i equitatives.


-pdf bases Premi Foment Estudis-

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Preguntes Ple 21/04/2021

Bona tarda a tothom, avui portem un parell de precs i preguntes, que ens han fet arribar la ciutadania, que serien els següents, 1- El primer prec fa referència a una associació empordanesa, que s'ano